FALUGONDNOKI BUSZ BESZERZÉSE MALOMSOKON

Kedvezményezett neve: Malomsok Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése- 2022” MFP-TFB/2022

Projekt azonosítója: 3344239770

Támogatói Okirat iratazonosítója: 3365951844

Támogatás összege: 14 979 999 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartamának rövid bemutatása:

Malomsok Község Önkormányzata jelen pályázat keretében 1 db FORD Custom M1 Kombi Trend LWB/ 1124/320 2.0L TDCi típusú falubusz beszerzését valósította meg.

 

A projekt befejezési dátuma: 2023. 06. 27.

 

 

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS ERŐSÍTÉSE MALOMSOKON

Kedvezményerzett neve: Malomsok Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása- 2021” MFP-KOEB/2021

Projekt azonosítója: 3284723803

Támogatás összege: 4. 555. 564 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartamának rövid bemutatása:

Malomsok Község Önkormányzata jelen pályázat keretében 1 fő 8 órás közösségszervező bérének támogatását, Infokommunikációs eszközök (Okos telefon) és Tárgyi eszközök (Fénymásoló gép, Lamináló gép, Fényképezőgép táskával) beszerzését valósította meg.

A projekt fizikai befejezési dátuma: 2023. 03. 15.

 

 

KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE MALOMSOKON

Kedvezményerzett neve: Malomsok Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Kommunális eszközök beszerzése- 2021” MFP-KOEB/2021

Projekt azonosítója: 32899939681

Támogatás összege: 14. 895 322 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartamának rövid bemutatása:

Malomsok Község Önkormányzata jelen pályázat keretében 6 db Erő- és Munkagép beszerzését valósította meg.
Beszerzésre került: 1db Branson F 50 Cn típusú 47 LE Traktor front hidraulikával
1 db IGJ Farmer 35 három oldalra billenő pótkocsi
1 db Stark KDS 145 Rézsűkasza
1 db IGJ HT Hótolólap
1 db Starex AXH 8 hidraulikus Ágaprító
1 db Scheppach Fűnyíró MS226-53 SE

A projekt fizikai befejezési dátuma: 2022. 12. 31.

 

ORVOSI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE MALOMSOKON

Kedvezményerzett neve: Malomsok Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Orvosi eszközök beszerzése- 2021” MFP-AEE/2021

Projekt azonosítója: 3289993474

Támogatás összege: 1 826 808 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartamának rövid bemutatása:

Malomsok Község Önkormányzata jelen pályázat keretében a Fő tér 19. szám alatt működő
Háziorvosi rendelő és Védőnői szolgálat részére 20 db orvosi eszköz, 2 db hűtőszekrény , 2db
multifunkciós nyomtató beszerzését valósította meg

A projekt befejezési dátuma: 2022. 08. 10.

 

 

 

ESZKÖZBESZERZÉS RENDEZVÉNYEKHEZ MALOMSOKON

Kedvezményezett neve: Malomsok Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Térségi értékek megóvása, ismertségük növelése

VP6-19.2.1.-37-4-17

Projekt azonosítószáma: 1924717452

Támogatás összege: 4.608.159 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

Malomsok Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Térségi értékek megóvása, ismertségük növelése” című, VP6-19.2.1.-37-4-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

4.608.159 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Malomsok bár kis lélekszámú település, mégis aktív közösségi élettel büszkélkedhet, és mint „vidéki tér” számos szellemi és közösségi értéket tartalmaz, ezért önkormányzatunk elkötelezettnek érzi magát aziránt, hogy ezeket az értékeket a helyben és térségben élők számára bemutassa, valamint részben a gazdasági aktivitásban érintett szereplők számára megtartsa.

Projektünk fő célkitűzése településünk rendezvénytechnikai eszközparkjának bővítése egy rendezvénysátorral annak érdekében, hogy a helyi értékek és helyi hagyományőrzés megismertetését szolgáló rendezvényeinek, illetve az ezeken résztvevőknek kulturált körülményeket, színvonalas helyszínt biztosítsunk.

Ezért a beruházás keretében 1 db rendezvénysátor beszerzése valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2021.02.01.-2021.08.31.

A fejlesztés hatására a helyi értékek megismertetését és a hagyományőrzést szolgáló rendezvények színvonala nő, a közösségi “színterek” fejlődnek, ami közvetetten hozzájárul az itt élők életszínvonalának emelkedéséhez, a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez. A projekt tehát valamennyi lakosunkra és a programok résztvevőikre pozitív hatással van.

Mindez hosszú távon enyhítheti a térség kedvezőtlen demográfiai folyamatait, a “vidéki tér” kiüresedését; településünk színvonalas rendezvényeinek köszönhetően vonzóvá válik.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

URNAFAL KIALAKÍTÁSA MALOMSOKON

Kedvezményezett neve: Malomsok Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása

VP6-19.2.1.-37-7-17

Projekt azonosítószáma: 1926778211

Támogatás összege: 1.121.350 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.29.

Malomsok Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

1.121.350 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti Malomsok folyamatos fejlesztését – lehetőségeitől és pénzügyi forrásaitól mérten -, legyen szó akár a településkép javításáról és szépítéséről, akár a települési szolgáltatások helyi igények szerinti bővítéséről. Ezzel együtt elkötelezettnek érezzük magunkat egy esztétikus és modern, 21. századi települési környezet kialakítása, illetve fenntartása, valamint az itt élők életminőségének javítása mellett. Ezért önkormányzatunk a helyi igényekkel és a HFS céljaival összhangban célul tűzte ki a temető, mint meglévő kegyeleti hely fejlesztését.

Ennek megfelelően jelen beruházásunk keretében a 205. helyrajzi számon elhelyezkedő temetőben egy új urnafal és hozzá kapcsolódó térburkolat kialakítása valósul meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.10.21. – 2021.01.29.

A fejlesztés pozitív hatást gyakorol településünk „belső vonzerejére”, ugyanis a beruházás eredményeként 1 db új urnafal jön létre a malomsoki temetőben, melynek köszönhetően lehetővé válik az urnák méltó helyen történő elhelyezése, ezzel együtt a temetkezéssel kapcsolatban fennálló infrastrukturális hiányosságok megszűnnek, ellenben a szolgáltatások köre bővül.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

TORNA- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK FELÚJÍTÁSA MALOMSOKON

Kedvezményezett neve: Malomsok Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”, MFP-NHI/2019

Projekt azonosítója: 3005099855

Támogatás összege: 20.478.422 Ft

Támogatás mértéke: 100,00 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Malomsok Község Önkormányzata egyrészt a Fő tér 19. szám alatti Torna- és rendezvénycsarnok külső felújítása során az épületrész tetőcseréjét, illetve zárófödém hőszigetelését és 2 db új kémény kialakítását valósította meg.

Másrészt a „Nyárbúcsúztató Családi Nap” c. rendezvényünk szintén jelen pályázat keretében valósult meg, a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéssel (hangtechnikai eszközök, laptop, kiállító pult és vitrinek).

Mindemellett 1 fő közösségszervező munkatárs 12 havi bérét is a támogatásból finanszíroztuk a megvalósítási időszak alatt.

A projekt befejezési dátuma: 2020.10.30.

Csatolt dokumentumok:

Tájékoztató

ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR FEJLESZTÉSE MALOMSOKON

Kedvezményezett neve: Malomsok Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Óvoda udvar”, MFP-OUF/2019

Projekt azonosítója: 3021288626

Támogatás összege: 4.419.260 Ft

Támogatás mértéke: 100,00 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Malomsok Község Önkormányzata jelen pályázat keretében a Kossuth u. 2. szám alatti óvodaépülethez közvetlenül kapcsolódó játszóudvar fejlesztését valósította meg 4 db új játszótéri eszköz beszerzése és telepítése által.

A projekt befejezési dátuma: 2020.10.01.

Csatolt dokumentumok:

Tájékoztató

 

 „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE A “MARCALTŐ ÉS VIDÉKE” KONZORCIUM KOMPLEX ÚTKEZELÉSÉHEZ

Kedvezményezett(ek) neve:

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője)

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pályázati felhívás neve és kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt azonosítószáma: 1824690020

Támogatás összege összesen: 17.366.909 Ft, ebből

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője): 8.554.379 Ft

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 3.280.410 Ft

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.125.980 Ft

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.857.500 Ft

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 548.640 Ft

Támogatás mértéke: 90,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01.

A Marcaltő Község Önkormányzata vezette konzorcium – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból mindösszesen 17.366.909 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Malomsok és Várkesző települések önkormányzatai térségük fejlődése szempontjából fontosnak tartják a tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló utak rendszeres karbantartását, valamint felújítását. Azonban az ehhez szükséges saját infrastruktúra, géppark hiányos, illetve elavult, ugyanakkor a külterületi utak jellemzően rendkívül rossz állapotban vannak, elhanyagoltak.

A projekt legfőbb célja tehát – a pályázati felhívással összhangban – az önkormányzati utak komplex kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

További közvetett célok:

– az önkormányzati utak minőségének javítása;

– a földrajzi mobilitás elősegítése;

– az alapvető szolgáltatások, illetőleg munkaterületek/munkahelyek elérhetőségének fejlesztése;

– az itt élők élet minőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele;

– valamint ezeken keresztül a térség gazdasági potenciáljának növelése.

E célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi gépek beszerzése valósul meg:

– 1 db Branson 6225C fülkés traktor Marcaltő Község Önkormányzata részéről;

– 1 db FRONTONI Fox Profi 400 rézsűkasza Nemesgörzsöny Község Önkormányzata részéről;

– 1 db FRONTONI Rotofossi 500 ároktisztító és 1 db Branson Fronthidraulika Egyházaskesző Község Önkormányzata részéről;

– 1 db BOHR Hamster 3000 gréder Malomsok Község Önkormányzata részéről;

– 1 db BOHR Fox 2500 tolólap Várkesző Község Önkormányzata részéről.

Az erő- és munkagépeket a következő útkarbantartási feladatok ellátására használják majd: útpadkák, útmenti árkok, töltések- és rézsűk kaszálása; út menti árkok tisztítása, mélyítése, készítése; földutak, padkák gyalulása; talajegyengetés, tereprendezés, hótolás.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

Csatolt dokumentumok:

Tájékoztató

 

 

 

Rekreációs tér kialakítása és zöldterület-gondozáshoz szükséges eszközbeszerzés Várkeszőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Rekreációs tér kialakítása eszközbeszerzéssel kombinálva Marcaltőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Helytörténeti kiállító tér-falumúzeum létrehozása Marcaltőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Fedett szabadtéri rendezvénytér kialakítása Egyházaskeszőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Temetői kerítés felújítása Egyházaskeszőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról