Községi Könyvtár

Cím: 8533 Malomsok, Fő tér 19.
Nyitva tartás: heti két alkalommal
Péntek: 11:00 – 15:00 óra között
Szombat: 14:00 – 15:00 óra között
Könyvtárvezető: Mészáros Ferencné

Állományunk több ezer kötetet tartalmaz, és 100-on felüli a DVD filmek száma. A pápai könyvtárral folyamatos kapcsolattartásban vagyunk, így a könyvtárközi kölcsönzéseket rugalmasabban bonyolítjuk.

Kmetty György Evangélikus Általános Iskola és Óvoda

“Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint” (Péld. 22,6)

2008. szeptember 1-jétől működik intézményünk a Malomsoki Evangélikus Egyházközség fenntartásában. Iskolánkba 125 gyermek jár Marcaltőről, Malomsokról, és a környékbeli településekről. Két tagóvoda is tartozik hozzánk, az egyik Marcaltőn az anyaintézményben, a másik Malomsokon található. Óvodásaink összlétszáma 42 fő. Épületeink felújításra szorulnak, viszont tágas, árnyas játszóudvarokkal és tornatermekkel is rendelkezünk. Az intézmény tárgyi felszereltsége jónak mondható, igyekszünk folyamatosan bővíteni, korszerűsíteni.
Nyolc osztályos általános iskola és három csoportos óvoda vagyunk. Nagy létszámban tanítunk hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket. Velük fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus foglalkozik. Intézményünkben működik egy közeli zeneiskola több kihelyezett tanszaka. Már óvodásaink is zeneoviba járhatnak, az iskolások pedig hangszeres zene, néptánc, képzőművészet foglalkozásokon vehetnek részt Három felekezethez tartozó tanulócsoportok számára (evangélikus, katolikus, református) biztosítjuk a rendszeres hittanfoglalkozásokat, már a óvodai csoportokban is.
Cím:8532 Marcaltő, Fő tér 14.
Tel.: +36 89 347 011
E-mail: kmety@wdsl.hu